Việc điều chỉnh đáo hạn hợp đồng tương lai diễn ra như thế nào

Bất cứ khi nào hợp đồng tương lai đến ngày hết hạn, nếu bạn giữ một vị thế trong ngày hết hạn đã định, tất cả các vị thế và lệnh đang mở sẽ tự động được chuyển sang hợp đồng tương lai tiếp theo.

Điều này có nghĩa là giá của sản phẩm Tương lai sẽ thay đổi từ hợp đồng trước đó sang hợp đồng mới và một khoản điều chỉnh số dư tương ứng sẽ được thêm hoặc khấu trừ vào tài khoản của bạn để phản ánh sự thay đổi giá của hợp đồng mới so với hợp đồng cũ.

Nếu bạn không muốn vị trí của mình bị đáo hạn, thì bạn nên đóng vị trí của mình trước.

Get started for free

Create Account
×

Search