Tôi có phải chịu bất kỳ tổn thất nào trong quá trình đáo hạn hợp đồng dầu không?

KHÔNG. Điều xảy ra là giá trị vị thế của bạn tiếp tục phản ánh tác động của giá thị trường dựa trên mức độ mở, quy mô và mức chênh lệch ban đầu của bạn. Nếu hợp đồng mới đang giao dịch ở mức giá cao hơn, các vị trí Mua sẽ nhận được điều chỉnh giảm, trong khi các vị trí Bán sẽ nhận được điều chỉnh tăng. Ngược lại, nếu hợp đồng mới đang giao dịch ở mức giá thấp hơn, các vị trí Mua sẽ nhận được điều chỉnh tăng và các vị trí Bán sẽ nhận được điều chỉnh giảm.

Ví dụ về cách tính điều chỉnh hợp đồng đáo hạn

Bạn giữ vị thế Mua của 100 hợp đồng Dầu tương lai.

Tỷ giá dầu kỳ hạn tại thời điểm chuyển nhượng:

Hợp đồng hiện tại Tỷ giá mua = $ 81,30

Hợp đồng hiện tại Tỷ giá bán = $ 81,25

Hợp đồng mới Tỷ giá mua = $ 82,50

Hợp đồng mới Tỷ giá bán = $ 82,45

Tính toán điều chỉnh:

Chênh lệch tỷ giá bán = [Tỷ giá bán hợp đồng mới] – [Tỷ giá bán hợp đồng hiện tại] = $ 82,45 – $ 81,25 = $ 1,20

Điều chỉnh vị thế mua = – ([Số lượng hợp đồng] * [Chênh lệch tỷ giá bán]) = – (100 * 1,20 đô la) = – 120 đô la

Kết quả sau khi điều chỉnh:

Bạn sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí 100 hợp đồng Dầu tương lai. Điều chỉnh – $ 120 sẽ được cộng / trừ. Vốn chủ sở hữu của bạn vẫn như cũ.

Tất cả các điều chỉnh chuyển đổi dầu được tính bằng đơn vị tiền tệ mà công cụ đó sử dụng. Nếu tài khoản của bạn có đơn vị tiền tệ khác, tài khoản của bạn sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá thị trường hiện tại.

*Errante cung cấp tự động đáo hạn cho các hợp đồng mới của các công cụ tài chính có ngày hết hạn.

** Vì các nền tảng giao dịch không hỗ trợ giá âm trên các công cụ tài chính, nên trong trường hợp giá của bất kỳ công cụ năng lượng nào (USOIL, UKOIL và NATGAS) về 0, Errante sẽ bắt đầu đóng tất cả các vị thế mở ở mức giá cuối cùng có sẵn.

Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện, vui lòng nhấp vào đây.

Get started for free

Create Account
×

Search