LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA MÌNH TỚI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG?

Việc chuyển tiền cho bên thứ 3 là không được phép.

Get started for free

Create Account
×

Search